Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. 

 Úterý: pravidelný úklid kostela (po večerní mši svaté). 

 Čtvrtek: památka sv. Jana Bosca, kněze. 

 Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté adorace v bazilice, asi do 20.30.

Sobota: svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté v 7.00 a v 18.00 s žehnáním svící. Liturgie začíná obřadem žehnání svící vzadu v kostele. 

Sobota 9. února 2019: večerní mše svatá v 18.00 slavená při příležitosti oslavy 20. výročí Sdružení Ackermann Gemeinde v ČR. Spolek usilující o smíření mezi Čechy a Němci. S otcem arciopatem by měl sloužit biskup Wolfgang Ipolt z Görlitz (Zhořelec).

Neděle 10. února 2019: Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. V tento den budeme udělovat při všech bohoslužbách svátost nemocných. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie – svaté přijímání.

Pondělí 11. února 2019: památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. 

Duchovní cvičení bratří benediktinů (konventu): 11. – 16. února 2019. V tyto dny nebude možné kontaktovat bratry (zvláště kněze) v běžném režimu. 

O tříkrálovém víkendu 5. a 6. ledna 2019 proběhla v naší farnosti (v bazilice) Tříkrálová sbírka. Letos se podařilo vybrat úžasných 60 295,50Kč. Část výtěžku sbírky půjde na vzdělání a základní potřeby našich adoptivních dívek Soujanyi z Indie a Esther ze Zambie. Soujanya se chce stát zdravotní sestrou a Esther učitelkou. Zbývající obnos na projekty Arcidiecézní charity (ADCH). Děkujeme a Pán žehnej všem dárcům. Stejně tak všem koledníkům, zvláště paní Janě Pištorové, která se o konání sbírky ve farnosti stará. 

 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha