Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Na Hromnice o hodinu více,“ praví česká pranostika. Začátkem února už přibývá denního světla. Jako nám v Adventu duchovního světla přibývalo, tak nyní, ať nám s přibývajícími dny světla víry neubývá.

Pán je světlo národů. (srov. Lk 2, 32)