Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Někteří naší farníci a br. Bruno Maria OSB se chystají na Světové setkání mládeže v Panamě, které proběhne ve dnech 22.-27. ledna 2019. Poprosili jsme o požehnání na cestu při mši svaté ve středu 9. ledna 2019 v 18.00. Na závěr mše svaté poutníci dostali požehnání a povzbuzení, svěřili jsme se jim do modliteb a jako dárek dostali naši státní vlajku se dvěma stuhami – modrou a stříbrnou. Modrá a stříbrná jsou heraldické barvy našeho kláštera (stříbrné břevno /břevna/ na modrém štítu). 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti