Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V 16.00 v Tereziánském sále koncert Ireny Budweiserové, vstupenky k dostání na Infocentru.

V 17.30 Živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled. Připravili rodiče a děti naší farnosti. Začátek u hlavní brány kláštera.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti probíhá ještě dnes po všech bohoslužbách. Děkujeme za vaši solidaritu s potřebnými.

Úterý: v 19.00 v bazilice se koná Novoroční koncert, kteří pořádají Spolek břevnovských živnostníků a ZŠ Marjánka. Uslyšíme varhany, trubku, pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka. Informace na Infocentru nebo na klášterním webu. 

Středa: Někteří naši ministranti a br. Bruno Maria se chystají na Světové setkání mládeže v Panamě, které proběhne ve dnech 22. – 27. ledna 2019. Poprosíme o požehnání na cestu při mši svaté tuto středu v 18.00.

Sobota: při večerní mši svaté v 18.00 vzpomeneme na + P. Jana Kohla OSB. 

Neděle: svátek Křtu Páně, závěr doby vánoční. 

Pondělí 14. ledna 2019: slavnost Výročí posvěcení kláštera. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat otec arciopat ke cti sv. Vojtěcha, zakladatele. Bude to letošní oslava tohoto našeho patrona, protože 23. 4. letos připadá na velikonoční oktáv. Mše svatá v 7.00 nebude. 

Blíží se farní ples 19. ledna 2019, bližší informace na plakátech nebo na webu farnosti. 

Kdo by chtěl vzpomenout na naši loňskou farní pouť do kostela sv. Markéty ve Zvoli může si v sakristii koupit nástěnný kalendář s fotografiemi zvolského kostela. Koupí kalendáře přispějeme na slavnostní osvětlení kostela ve Zvoli. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha