Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešním svátkem končí doba vánoční. Zítra vstupujeme do liturgického mezidobí.

Pondělí: slavnost Výročí posvěcení kláštera. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat otec arciopat ke cti sv. Vojtěcha, zakladatele kláštera. Bude to letošní oslava tohoto našeho patrona, protože 23. 4. 2019 připadá na velikonoční oktáv. Mše svatá ráno v 7.00 v tento den nebude.

Úterý: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Prosíme ty, kdo mohou přijít pomoci.

Středa: večerní mše svatá za + Jana Palacha (50. výročí).

Čtvrtek: památka sv. Antonína, opata.

Pátek: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. V tento den začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Sobota: farní ples, bližší informace na plakátech nebo na webu farnosti.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Úterý 22. ledna 2019: v Tereziánském sále v 19.00 se koná koncert nazvaný Hudba královen, jde o koncert z cyklu Břevnovská nocturna. 

Neděle 27. ledna 2019: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Tři naši mladí z naší farnosti a br. Bruno Maria se vydávají v těchto dnech na světové setkání mládeže – Světový den mládeže v Panamě, které proběhne ve dnech 22.-27. ledna 2019. Ve středu jsme poprosili při mši svaté o požehnání pro jejich pouť. Jako dárek dostali naši státní vlajku se dvěma stuhami v barvách našeho kláštera: stříbrná a modrá (znak kláštera: stříbrné břevno /břevna/ na modrém štítu).