Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešním svátkem končí doba vánoční. Zítra vstupujeme do liturgického mezidobí.

Pondělí: slavnost Výročí posvěcení kláštera. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat otec arciopat ke cti sv. Vojtěcha, zakladatele kláštera. Bude to letošní oslava tohoto našeho patrona, protože 23. 4. 2019 připadá na velikonoční oktáv. Mše svatá ráno v 7.00 v tento den nebude.

Úterý: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Prosíme ty, kdo mohou přijít pomoci.

Středa: večerní mše svatá za + Jana Palacha (50. výročí).

Čtvrtek: památka sv. Antonína, opata.

Pátek: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. V tento den začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Sobota: farní ples, bližší informace na plakátech nebo na webu farnosti.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Úterý 22. ledna 2019: v Tereziánském sále v 19.00 se koná koncert nazvaný Hudba královen, jde o koncert z cyklu Břevnovská nocturna. 

Neděle 27. ledna 2019: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Tři naši mladí z naší farnosti a br. Bruno Maria se vydávají v těchto dnech na světové setkání mládeže – Světový den mládeže v Panamě, které proběhne ve dnech 22.-27. ledna 2019. Ve středu jsme poprosili při mši svaté o požehnání pro jejich pouť. Jako dárek dostali naši státní vlajku se dvěma stuhami v barvách našeho kláštera: stříbrná a modrá (znak kláštera: stříbrné břevno /břevna/ na modrém štítu).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti