Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O tříkrálovém víkendu 5. a 6. ledna 2019 proběhla v naší farnosti (v bazilice) Tříkrálová sbírka. Letos se podařilo vybrat úžasných 60 295,50Kč. Část výtěžku sbírky půjde na vzdělání a základní potřeby našich adoptivních dívek Soujanyi z Indie a Esther ze Zambie. Soujanya se chce stát zdravotní sestrou a Esther učitelkou. Zbývající obnos na projekty Arcidiecézní charity (ADCH). Děkujeme a Pán žehnej všem dárcům. Stejně tak všem koledníkům, zvláště paní Janě Pištorové, která se o konání sbírky ve farnosti stará.