Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V okruhu svátku Obrácení svatého Pavla (25. ledna) myslíme na trvalou snahu hledat to, co spojuje křesťany. V tomto smyslu papež František vidí jako styčný bod starost o potřebné, pozornost vůči chudým. Ekumenismus neznamená za každou cenu sdružení všech křesťanů pod jednu instituci, ale nalézání už žité jednoty v tom, co je nám společné. Papež František k týdnu modliteb ZDE.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti