Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: po večerní mši svaté úklid kostela a v 19.30 se koná ve farní místnosti na Bílé Hoře vzpomínka na Světový den mládeže v Panamě. O své zážitky se slovem i obrazem podělí br. Bruno Maria Giacintov OSB a mladí, kteří se zúčastnili Světového dne mládeže účastnili.

Pátek: 1. v měsíci, po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti k adoraci cca do 20.30.        

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 za + Karla Kryla.

Neděle: Masopustní neděle. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Po mši svaté se agapé přesouvá do Vojtěšky. Přineste, prosíme, něco ke kávě a čaji na společný stůl. Před Vojtěškou připravíme popel na blížící se Popeleční středu. Popel se získává ze spálených ratolestí loňské Květné neděle. Ratolesti z loňské Květné neděle můžete nosit průběžně do sakristie nebo je přinést až na Masopustní neděli. Odpoledne v 15.00 se koná dětský karneval v Sala terreně (v suterénu) prelatury kláštera. Více informací na našich informačních místech.

Podrobnosti o začátku postní doby ve farním Zpravodaji.