Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Farní trička

K příležitosti 20. výročí farních poutí jsme se jako farnost rozhodli tuto jedinečnou událost zpestřit vytvořením farních triček, kterými bychom podpořili jedinečnou identitu našeho společenství. Trička využijeme při mnoha aktivitách farnosti.
Objednávky jsou uzavřeny. K dispozici bude několik triček, které objednáváme navíc. Informace o dostupnosti a cenách budou včas uveřejněny.
Zaplatit objednaná trička lze hotově v kostele nebo na zde uvedený účet do 10.4.2019.
Distribuce proběhne před farní poutí, předpoklad je během víkendu 3‐4.5.2019.

Číslo účtu:
200 007 81 73 / 2010
Do poznámky uveďte: „TRIKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ“