Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Zvěstování Páně. Světový den modliteb za nenarozené děti.

Středa: ve 20.00 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. Příležitost k modlitbě, ztišení, zpěvům…

Příští víkend proběhne v pavilonu Vojtěška Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 29. 3. (17.00-18.00), prodej (kus za 10Kč): sobota 30. 3. (9.00-11.00) a neděle 31. 3. (8.30-10.30). Věci, prosíme, noste čisté a v pořádku.

Neděle: při mši svaté v 9.00, která bude zaměřena na děti, prožijeme představení našich letošních prvokomunikantů.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek je kostel otevřený k adoraci vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací uvažujeme nad exhortací (povzbuzením) papeže Františka Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte) o povolání ke svatosti v současném světě.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Na kasičkách můžete vyznačit, na který účel chcete, aby almužna byla použita.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.