Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční pondělí: 7.30 mše svatá v bazilice. 9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá v bazilice. Ostatní dny Oktávu velikonočního slavíme liturgicky ve stejné radosti jako pondělí velikonoční.

„Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle

V neděli 28. dubna 2019 se koná v areálu kláštera akce „Na světě nejsme sami“, kterou pořádají naše břevnovské oddíly mládeže Jeleni a Arachné. Celý den začne mší svatou v 9.00 v bazilice. Po mši svaté následuje agapé před bazilikou, prosíme, abyste připravili a přinesli něco ke kávě a čaji, občerstvení můžete nosit do sakristie. Po celý den v zahradě a na dalších místech je připravený program pro děti a rodiny až do 15.00. Finanční prostředky získané z vaší štědrosti podpoří stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice.

Ve dnech 29.-30. dubna 2019 proběhne v našem klášteře Generální kapitula členů slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, tzn. že spolu se sestrami z Bílé Hory přivítáme spolubratry z našich ostatních klášterů: Rajhradu, Emauz, Cokovce a Mariboru. Budeme jednat o životě našich klášterů, prosíme o modlitbu.

Pokojné a požehnané Velikonoce, svátky nového života a radosti z naděje, kterou dává zmrtvýchvstalý Pán.