Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční pondělí: 7.30 mše svatá v bazilice. 9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá v bazilice. Ostatní dny Oktávu velikonočního slavíme liturgicky ve stejné radosti jako pondělí velikonoční.

„Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle

V neděli 28. dubna 2019 se koná v areálu kláštera akce „Na světě nejsme sami“, kterou pořádají naše břevnovské oddíly mládeže Jeleni a Arachné. Celý den začne mší svatou v 9.00 v bazilice. Po mši svaté následuje agapé před bazilikou, prosíme, abyste připravili a přinesli něco ke kávě a čaji, občerstvení můžete nosit do sakristie. Po celý den v zahradě a na dalších místech je připravený program pro děti a rodiny až do 15.00. Finanční prostředky získané z vaší štědrosti podpoří stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice.

Ve dnech 29.-30. dubna 2019 proběhne v našem klášteře Generální kapitula členů slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, tzn. že spolu se sestrami z Bílé Hory přivítáme spolubratry z našich ostatních klášterů: Rajhradu, Emauz, Cokovce a Mariboru. Budeme jednat o životě našich klášterů, prosíme o modlitbu.

Pokojné a požehnané Velikonoce, svátky nového života a radosti z naděje, kterou dává zmrtvýchvstalý Pán.  

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti