Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle minulý týden. Vybrali jsme 65 100Kč, které budou odeslány do stacionáře pro děti v Bozoum ve Středoafrické republice…

Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Středa: v tento den se koná (již 20.) farní pouť do kaple sv. Jana Nepomuckého „v Trní“ na Jenerálce. Mše svatá na místě začíná ve 13.00. Je připraveno 5 poutních tras. Informace o jednotlivých trasách jsou ve Zpravodaji nebo na farních stránkách. Protože kolem kaple je omezený prostor, bude následné agapé bez otevřeného ohně pouze z vlastních zásob. Kdo pojede autem je třeba parkovat asi 100m od místa při odbočení z hlavní silnice. K letošní pouti si oblékneme i farní trička… Objednaná trika jsou po mši svaté v 9.00 k dispozici ve farní chodbě.

Neděle: IV. velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Středa 15. května 2019: ve 20.00 v bazilice zveme k modlitbě Taizé, je to příležitost ke ztišení, zastavení se, meditaci…

I letos se připojujeme k evropské evangelizační iniciativě Noc kostelů. Tentokráte nabízíme bohatší program, který předpokládá opět pomoc z vlastních zdrojů. Jedná se o dozor v kostele, u pramene Vojtěška, v Oranžerii, v Josefce. Prosíme, hlaste se na internetových stránkách farnosti, kde je rozpis jednotlivých služeb, nebo přímo P. Václavovi (e-mailem, nebo osobně v sakristii kostela). Děkujeme.

Po celý měsíc květen – zasvěcený Panně Marii – se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Na každou neděli je připravena katecheze, která dostupná v našich farních sdělovacích prostředcích.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti