Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Apoštolové se po všech těch převratných událostech snaží začít znovu. Vrátili ke svému povolání, rybáři… Jejich Mistr a Pán se k nim přidává zprvu nepozorovaně, až síla víry apoštolům otevírá oči… Teprve když si uvědomíme, co všechno jsme prožili, máme sílu začít znovu…

 To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. (Jan 21, 14)