Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá pouze večer v 18.00.

Od pondělí začíná letní pořad bohoslužeb. Mše svaté Po, St, Pá pouze večer v 18.00, Út a Čt pouze ráno v 7.00. Víkendy zůstávají nezměněny stejně tak pořad bohoslužeb na Bílé Hoře. 

Čtvrtek: mše svatá v 7.00 bude ve slovenském jazyce, eucharistii zde budou slavit členové Konfederace politických vězňů Slovenska se svými kněžími. 

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Ve středu 19. června 2019 zemřel P. Augustin Gazda OSB, převor-administrátor v klášteře Rajhrad. Pohřeb se koná 27. června 2019 ve 14.00 v klášterním kostele v Rajhradě. P. Augustin působil jako novicmistr zde v Břevnově, pak také v duchovní správě v Břevnově a na Bílé Hoře. Na pohřeb vypravujeme autobus, je možno se v sakristii přihlásit a zapsat. Odjezd v 9.00 z parkoviště před areálem kláštera.

Na svátek sv. Prokopa, opata, ve čtvrtek 4. července 2019 budeme slavit našeho benediktinského světce a patrona v kostele Všech Svatých na Pražském Hradě. V 17.30 se pomodlíme nešpory – večerní modlitbu církve, v 18.00 mše svatá, kterou bude celebrovat arciopat Prokop. Mše svatá ráno u svaté Markéty nebude, stejně tak nebude mše svatá na Bílé Hoře.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti