Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dvě jména, dva pilíře, dva základy rodiny církve. Petr od počátku stál při svém Mistru, ale přesto musel projít konverzí. Pavel naopak stál proti křesťanům, ale také je zasažen silou obrácení. Proměna je základem dobrého života jednotlivce i celého společenství… 

Pán stál při mně a dal mi sílu… (2 Tim 4, 17)