Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 19. června 2019 zemřel P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor-administrátor opatství Rajhrad. Pohřeb se koná 27. června 2019 ve 14.00 v Rajhradě u Brna. Pro zájemce bude vypraven autobus. Je třeba se přihlásit v sakristii v Břevnově nebo na Bílé Hoře. Cena za cestu bude mezi 200-300Kč. Platí se na místě. Odjezd autobusu byl stanoven na 9.00 z parkoviště před branou areálu kláštera.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti