Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na oslavy svátku sv. Prokopa na Pražském Hradě ve dnech 30.6. a 4.7., kdy bude mši celebrovat opat Prokop Siostrzonek. Dalši podrobnosti na plakátku.