Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost v nepřijetí a dokonce i v pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v 21. století… 

Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)