Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prázdniny jsou v plném proudu. Odpočinek je nezbytnou součástí života. Naše síly (fyzické, duševní, duchovní) nejsou nevyčerpatelné, zároveň ale i tento čas odpočinku a dovolených je pouze DO-časný… Proč? Abychom jednou v ten odpočinek věčný vstoupili s naplněným životem… 

Všechno má určenou chvíli a veškeré děni pod nebem svůj čas. (Kazatel 3, 1)