Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle: poutní den na Bílé Hoře.

V tento den je vhodné putovat právě do kostela Panny Maria Vítězné na Bílé Hoře.

Program dne: 11.00 mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop), 16.00 houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB, 18.00 nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané).