Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 poutní mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop), 16.00 houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB, 18.00 nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané).

Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Středa: památka sv. Pia X. papeže.

Čtvrtek: památka Panny Marie Královny.

Sobota: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den a v neděli si připomeneme 20. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zvláště na arciopata Anastáze vzpomeneme při letošním konání sympozia Opus bonum v měsíci říjnu.

Je čas pro přihlášky do výuky náboženství pro nadcházející školní rok. Rodiče je mohou vyplnit buď písemně a donést do sakristie nebo stáhnout z farních internetových stránek a odeslat elektronicky na adresu, která je na webu uvedena. Přihlášky je nutné podat do 8. září 2019.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha