Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Světový den modliteb za péči o stvoření připadá na 1. září. Máme starost o děti, první školní den (letos až v pondělí)… Každý z nás je dítětem Božím… Papež František nás vede k tomu, abychom se přiučili starostlivosti a lásce ke své planetě Zemi…

„Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil” (1. kniha Mojžíšova 2, 15)