Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Po večerní mše svaté se koná úklid našeho kostela.

Středa: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka.

Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů.

Sobota: v 19.30 se koná koncert v bazilice nazvaný „Setkání s českou hudbou,“ koncert inspirovaný výročími Bohuslava Martinů a Petra Ebena (vystoupí dva sbory a jedna schola…).

Neděle: Den modliteb za misie. Při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti.

Po celý měsíc říjen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii, proto budeme prožívat společně modlitbu růžence vždy přede mší svatou v pondělí, čtvrtek a pátek v 17.25.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha