Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za misie.

Úterý: památka sv. Jana Pavla II., papeže. V roce 1997 tento polský světec navštívil náš klášter.

Pátek 1. listopadu 2019: budeme slavit Všechny svaté, je to doporučený svátek, počítejme se slavením mše svaté.

Sobota 2. listopadu 2019: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, bude rozšířený pořad bohoslužeb a pobožnost za zemřelé na hřbitově.

Po celý měsíc říjen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii, proto prožíváme společně modlitbu růžence vždy přede mší svatou v pondělí, čtvrtek a pátek v 17.25.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti