Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na modlitbu se zpěvy Taizé v naší bazilice sv. Markéty 9.10.2019 od 20:00 hodin. Bližší informace na letáčku.