Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 19. října se v 19.30 v naší bazilice uskuteční slavnostní koncert s názvem „Setkání s českou hudbou„. Koncert je inspirovaný výročími skladatelů Bohuslava Martinů a Petra Ebena. Jejich skladby přednesou sólisté Jan Nosek (trombón), Soňa Kružíková (varhany), Dana Fučíková a Martin Strouhal (zpěv). Program večera vyvrcholí dvěma mimořádnými díly s účastí sborů. Nejprve zazní „Hora tří světel“ B. Martinů pro sóla, mužský sbor a varhany. Tato dojemná skladba vypráví o narození a utrpení Ježíše Krista. Závěrečným číslem programu bude „Missa cum populo“ P. Ebena pro sbor, lid, žestě, perkuse a varhany. Mše s účastí lidu – zcela p odle „nové“ tradice liturgie po II. vatikánském koncilu, kdy přítomný lid má být aktivně zapojen, nemá být jen v roli posluchače. A tak i při koncertě se publikum stane uměleckou součástí nevšedního provedení výjimečného díla. Dva sbory, dva dirigenti, varhany, žestě, perkuse a spolu s nimi všichni přítomní. „Nácvik“ společné hudební účasti se uskuteční půl hodiny před koncertem v 19.00. Srdečně zveme tedy nejen k poslechu koncertu, ale i k přímé účasti, kterou naplánoval skladatel Petr Eben. Kromě sólistů na koncertě vystoupí Břevnovská schola vedená Magdalenou Salákovou, mužská část smíšeného sboru Notre Dame při chrámu Matky Boží před Týnem se sbormistryn í Leonou Stříteskou a Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie pod vedením sbormistra Pavla Saláka.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti