Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Opět jsme zváni na Břevnovské posvícení. „Posvícení“ je od slova „posvěcení,“ posvícení znamená, že slavíme výročí posvěcení našeho kostela. Každá nová stavba má své slavnostní přestřižení pásky, sejdou se významní hosté a pronesou několik slov k dokončenému dílu. I kostely mají své „uvedení do provozu,“ správně řečeno, zasvěcení. Z historie víme, že stavba kostela byla prestižní záležitostí. Většinou chrámy nestavěla církev, ale například panovník nebo různé spolky, cechy, organizace atp. Proto otevření nově postaveného kostela znamenalo mnoho nejen pro křesťany, ale i pro všechny obyvatele obce či města. Kostel, chrám, dům Boží, nám připomíná, že svůj život nemusíme žít jen jako těžký, uspěchaný a třeba i nudný. V kostele – místě, kde pravidelně žije rodina Božích dětí – se chceme povzbudit, odpočinout a načerpat nové síly. Zdrojem tohoto duchovního občerstvení je pro nás sám Bůh, kterého se můžeme dotknout ve společenství církve – všech zavolaných ke sdílení života. Bohu, v jehož přítomnost věříme, zasvěcujeme tedy i stavbu, která má na něj ukazovat. Znamená to, že kostel je stavba zasvěcená Někomu. Proto posvícení (posvěcení). Posvícení je tedy příležitostí, jak se setkat, potěšit a poděkovat za život a místa, kde žijeme.