Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu adventní zpíváme staročeské roráty při mši svaté v 7.00.

Úterý: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Středa: odpoledne v 16.00 v bazilice proběhne setkání se sv. Mikulášem. Mikulášské obdarování dětí má mít adventní charakter, nikoli již vánoční. Neoznačené balíčky rodiče kladou do košů, které budou připraveny u zpovědní místnosti. Další potřebné informace pro rodiče jsou dostupné v našich informačních prostředcích.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté bude příležitost k soukromé adoraci asi do 20.30.

Sobota: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Neděle: II. adventní, při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Ve středu 11. prosince 2019 zveme na večerní modlitbu se zpěvy Taizé. Modlitba začíná ve 20.00 v bazilice. Je to příležitost k adventnímu večernímu ztišení…

V neděli 15. prosince 2019 bude mše svatá v 9.00 zaměřena na děti a po mši svaté se vzadu v kostele uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na provoz Domova sv. Rodiny. Odpoledne v 15.00 se na faře koná setkání seniorů.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti