Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při večerních bohoslužbách 12. a 13 listopadu 2019 v 18.00 poděkujeme za dar světice Anežky České. Te Deum znamená, že Boha chválíme a děkujeme za vše, co smíme prožívat (Te Deum laudamus – z lat.: Tebe, Bože, chválíme).

12. listopadu 1989 byla v Římě papežem Janem Pavlem II. svatořečena.

13. listopadu slavíme svátek světice.