Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem za jakoukoli pomoc.

Středa: v našich diecézích se uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná osoby pronásledované pro víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovských náboženských obcí. Farnosti jsou vyzývány, aby se dle svého zapojily do akce. Symbolem Červené středy je červené světlo. Můžeme doma za oknem rozsvítit ve večerních hodinách (asi 18.00−20.00) červené světlo (svíčku atp.). Večerní mše svatá v 18.00 u sv. Markéty bude slavena v tomto duchu, následně bude kostel otevřený do 20.00 k osobní modlitbě, společné modlitbě, tichému rozjímání, čtení průvodního dopisu otce biskupa Václava Malého, nebo jen prostor pro setrvání…

Sobota: svátek sv. Ondřeje, apoštola. V předvečer 1. neděle adventní v 18.00 prožijeme vstup do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec. Po mši svaté následuje „silvestrovské“ setkání na faře. Prosíme, doneste občerstvení na společný stůl.

Neděle: 1. adventní neděle – při všech bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které si přinesete. Klademe je PŘEDE mší svatou k ambonu, pod náš společný adventní věnec. Při mši svaté v 9.00 budou přijati mezi ministranty 3 chlapci z naší farnosti.

Minulou neděli proběhla sbírka na rekonstrukci nové farní místnosti, resp. na stavbu příčky a dveří, které dovolí užívat místnost víceúčelově. Vybrali jsme 44 200Kč. Děkujeme všem za jakýkoli příspěvek. 22 000Kč z této částky již bylo investováno do stavby příčky, zbylé finance použijeme na dokončení úprav místnosti, tedy na stejný účel (malování, oprava kuchyňské linky, pořízení nového vybavení apod.).

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha