Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svaté u sv. Markéty v 7.00, 16.00 a v 18.00.

Modlitba za zemřelé na hřbitově bude v sobotu 2. listopadu v 15.00. Začátek u hlavního kříže.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha