Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Očekávání, jsme ještě vůbec plni očekávání, nebo už nic v životě nečekáme? Lidský život je putování. Pokud se cesta komplikuje, Advent je takové „znovuzaměření cesty.” Čekáme na Průvodce, připravme mu cestu, vyměňme nekvalitní podloží, zpevněme krajnici, co je zbytečné, odhoďme, co chybí, doplňme. Pak možná zjistíme, že Průvodce vlastně čeká na nás…

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! (Matouš  3, 3)