Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě zítra a pozítří zpíváme při mši svaté v 7.00 staročeské roráty.

Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají až na drobné změny v obvyklém pořádku. Celý přehled je k dispozici v našich informačních prostředcích. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude uváděna Česká mše vánoční J. J. Ryby, ale budou provedeny v orchestrální úpravě koledy Karla Steckera. Na Hod Boží budou mše svaté v 8.00 a v 10.00, stejně tak na Nový rok, večerní obvykle v 18.00. Příští neděli je svátek Svaté Rodiny, při všech bohoslužbách jsou manželé zváni k obnově svých manželských slibů.

Přes vánoční svátky bude otevřený kostel vždy odpoledne pro veřejnost. Je třeba opět zajistit dohled nad návštěvníky. V sakristii je k dispozici rozpis na jednotlivé dny a hodiny, prosíme zvláště vás, kteří zůstáváte doma… Děkujeme.

Blíží se také Farní ples, který je letos už 11. ledna, kdo ještě nemá vstupenky, jsou k zakoupení na Infocentru.

Komunita San´t Egidio opět pořádá na Hod Boží vánoční oběd pro chudé, nejvíce pomůžeme tím, když osobně přijdeme pomoci, dále pak, když přineseme teplé oblečení (především rukavice, šály, ponožky) nebo i cukroví, a to do sakristie nejpozději ještě dnes.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha