Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Foto: Jan Hrdý