Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Narozený Ježíš do života Marie a Josefa, jaký to div… Takový je náš Zachránce. Jeho moc pocítíme, pokud sebereme poslední síly a druhým odpustíme, znovu a znovu odpustíme. Že už nemáme motivaci? Bůh odpouští nám, znovu a znovu… Každý nový den je důkazem, že nám Bůh dal novou šanci.

Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. (list Kolosanům 3, 13)