Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

29. prosince 2019

Přes vánoční svátky je otevřený kostel vždy odpoledne pro veřejnost. Ještě prosíme o pomoc při dohledu nad návštěvníky, v rozpisu je ještě pár volných míst, rozpis je k dispozici v sakristii nebo na stránkách farnosti. Děkujeme.

V úterý poděkujeme za uplynulý občanský rok bohoslužbami v 7.00 a v 16.00, na Bílé Hoře mše svatá v 17.00.

Ve středu 1. ledna 2020 je slavnost Matky Boží Panny Marie, závěr vánočního oktávu, bohoslužby v 8.00, 10.00, 18.00, na Bílé Hoře v 11.00.

Čtvrtek: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Pátek: první v měsíci, proto bude po večerní mši svaté prostor k eucharistické adoraci asi do 20.30.

Neděle: II. po Narození Páně. Během všech nedělních bohoslužeb proběhne Tříkrálová sbírka (tedy i v sobotu večer). Večerní nedělní mše svatá je již ze slavnosti následujícího dne.

Pondělí 6. ledna 2020: slavnost Zjevení Páně – druhý vrchol Vánoc. Mše svaté s žehnáním vody, křídy      a kadidla (případně zlata) v 7.00 a v 18.00, na Bílé Hoře v 17.30. Rodiče a děti naší farnosti opět připravili Živý betlém, začátek bude v 17.30 u hlavní brány areálu kláštera. I na slavnost Zjevení Páně bude možné přispět do Tříkrálové sbírky.

Blíží se také Farní ples, který je letos už 11. ledna 2020, vstupenky jsou k zakoupení na Infocentru.