Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křesťané se v tomto týdnu modlí za jednotu, neznamená to uniformitu, ale jednotu v podstatném a rozmanitost ve způsobech vyznání. Hledat to, co spojuje. To tvoří společenství sobě blízkých v rozděleném světě…

„Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“ (prorok Izaiáš 49, 6)