Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na další modlitbu Taizé, bližší informace viz letáček.