Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nový občanský rok připadá na osmý den Vánoc, ano, stále slavíme Narození. V síle Narozeného, v moci Krále králů vstupme i do nového občanského roku, nový začátek v požehnání Spasitele… 

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2, 11)

Takové Dobro si navzájem v novém roce přejme!