Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý tomu bude 70let od zavraždění kněze Josefa Toufara komunistickou StB. Farář z vysočinských farností Zahrádka a Číhošť nepodlehl bezmála měsíčnímu nátlaku mučením k doznání vykonstruované viny. V současné době probíhá beatifikační proces v Římě. Při večerní mši svaté v 18.00 se budeme modlit za všechny pronásledované křesťany.

Popeleční středa, začíná doba postní. Je to den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle. Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje. Půst je především duchovním prostředkem, který má vést k větší usebranosti a pozornosti vůči Božím darům. Připravujeme se tak na největší svátky v roce – Velikonoce.

Na Popeleční středu budou mše svaté s udílením popelce v 7.00, 16.00 a v 18.00.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Tuto modlitbu mohou vést laici, proto je možno se v sakristii hlásit k vedení této pobožnosti. Je třeba vždy počítat s varhanním doprovodem a zpěvem dvou písní z Kancionálu k této pobožnosti určených.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letošní adorace mají podtitul „S P. Josefem Toufarem.“ Necháme se inspirovat knězem, který miloval život a tato láska k životu rozněcovala víru všude, kde působil. V našem životě jistě nejde o bezprostřední nebezpečí mučednické smrti jako v případě P. Toufara (…), ale především o mnoho jiných těžkých a neúnosných chvil a rozhodování, kde ztrácíme síly a naději.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti