Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní opět máme možnost setrvat v adoraci vždy v pátek od 20.00 v bazilice. Letos bude téma zakončení adorací (asi 20.45) 70. výročí umučení kněze Josefa Toufara (zemřel 25. února 1950).

Na závěr doby velikonoční se připravujeme na slavnost Seslání Ducha svatého. V tzv. Svatodušní novéně se letos necháme inspirovat sv. Janem Sarkanderem, který byl umučen 17. března 1620. Novénu prožijeme od 21. do 29. května 2020 vždy ve 20.00 v bazilice.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti