Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Setkání seniorů se uskuteční v neděli 29. března 2020 v 15.00 na faře. Pozastavíme se nad dobou postní, zavzpomínáme na události kolem P. Josefa Toufara v r. 1949 – 1950…