Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Setkání seniorů se uskuteční v neděli 9. února 2020 v 15.00 na faře. Popovídáme o Hromnicích, ale hlavně se setkáme, něco si i zazpíváme. Také zavzpomínáme na paní Alžbětu Hálovou, naši farnici, která zemřela v pondělí 20. ledna 2020 ve věku 101let. R.I.P.