Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nemoc, nemohoucnost, ne-moci žít tak, jako dřív… To vše patří k životu, nikdo z lidí do jisté míry není ušetřen. I skrze tato omezení člověk zůstává důstojným dílem Stvořitele. Nelze mluvit o trestu, ale o podílu na Božím životě. A právě pro realitu Ježíšova vítězství nad smrtí máme sílu nemoc, stáří, utrpení… nést a unést.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11, 28-30)