Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Inspirativní slovo k probíhající epidemii zformuloval Mons. Aleš Opatrný na webu víra.cz