Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jistěže centrem naší pozornosti je probíhající virová epidemie, papež František vybízí ke zvláštním modlitbám za zastavení této nákazy napříč kontinenty. To je zcela na místě. Jde o aktuální, naléhavý a potřebný úmysl našich modliteb. Ale nezapomínejme děkovat Bohu za stávající dary, kterých není málo. Už jenom dnešní déšť tak potřebný a vyprošovaný… Není pozoruhodné, že nám nebesa (chceš-li: „Nebesa“) dopřávají vody ve chvíli, kdy naše pozornost je upřena zcela jinam? Jaká příležitost uvědomit si vztah mezi díkuvzdáním a prosbou! Každý zajisté najdeme mnoho jiných důvodů k poděkování za dobré dary, ať už jsme o ně prosili, nebo nebyly předmětem našich potřeb. Nezapomínejme děkovat, když už tolik prosíme…