Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Reagujeme na vzniklou situaci následujícími pokyny závaznými pro každého účastníka bohoslužeb. Tato opatření jsou projevem vzájemné ohleduplnosti. Je ve vlastním zájmu každého a celé farnosti brát následující pokyny s respektem.

1) V kropenkách nebude svěcená voda.

2) Při Pozdravení pokoje si nebudeme podávat ruce, ale smysl úkonu vyjádříme očním kontaktem, slovem, úklonou hlavy…

3) Přijímání Eucharistie při Přijímání pouze na ruku, (je to ohleduplné jak ke komunikantům, tak k podávajícím).

Každý den je prováděna desinfekce vstupních dveří kostela a farních prostor.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti