Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

18. března 2020 – Středa po 3. neděli postní

Dt 4, 1 – 9

Tak nejednal se žádným národem.

„Tak nejednal se žádným národem“ (srov. Žl 147, 12 – 20). Dvojsmyslnost tohoto žalmistova výroku nám může připadat zřejmá. Přeji krásné dopoledne, milí farníci. Pomodlíme-li se úryvek žalmu 147. (vv. 12 – 20), pak se nám otevře prezentace Hospodinovy milosti a můžeme ji směle aplikovat do našich vztahů a dnes mobilizovaných snah o zachování dobra a pokoje v našich rodinách… Hospodin tak věrně nikdy nejednal se žádným jiným národem než s Izraelem. Mojžíš připomíná na začátku Dt 4 dějiny Izraele a ukazuje, že Bůh zachovává věrnost svému lidu. Tyto dny (a víme, že i týdny) jsou pro nás příležitostí osvojit si Písmo. Je třeba prožít zkušenost odloučení a nejistoty, abychom mohli opravdu docenit věrnost a neodlučitelnost od našeho Pána a bratra, Ježíše z Nazareta, Syna Božího. Bůh tak milosrdně nikdy nejednal s nikým jiným než se svým lidem. Jsme to my, lid Boží… Připomeňme si dosavadní prožitou zkušenost s velkorysostí Boží…, každý sám, spolu v rodině, při svíčce, kolem stolu při společném jídle. Vím, už to může být pro rodiče, kteří se stali ze dne na den doma učiteli, vychovateli ve školce, animátory aktivit (nepřestávajíce vykonávat své dosavadní domácí práce)…, k nevydržení… : ) Ale vzpomeňme na Uničov, Litovel a další obce. Pan starosta Uničova nám vzkázal, že všichni v jeho obci, která je v karanténě, vydrží pro nás všechny ostatní, aby nás ochránili! To je slovo! (srov. Události, ČT24, 17. 3. 2020).

Přeji vám všem trpělivost a vzájemnou posilu! S požehnáním a v modlitbě

+P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha