Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

28. března 2020 – Sobota po 4. neděli postní

Jer 11, 18-20

Tobě, Hospodine, svěřuji svou při.

Blíží se Velikonoce. Pro nás všechny budou zcela jiné. Tím neztratí svůj obsah, stále to budou svátky „renovace,“ našeho křtu. V naší době slyšíme stále o technologických inovacích, o dalších zlepšeních našeho životního standardu. Zjišťujeme, že i tak jsme stále zranitelní a křehcí. Tuto křehkost zažívá i prorok Jeremiáš. A my se spolu s ním ptáme, proč se najde vždy někdo, kdo nepřijímá Boží záměr? Jeremiáš má s tímto svoji zkušenost. Připadá si jako krotký beránek vedený na porážku (srov. Jer 11, 19). Ale skrze tuto zkušenost se jeho život upevňuje v jistotě Božího doprovázení. On, Hospodinův prorok, není Bohem opuštěný. Velikonoce mají zcela jinak vstoupit do našich domácností, bytů a domů. Nemají přinést pouze inovaci, ale „renovaci“ našeho proroctví. Každý z nás skrze křest jsme proroky. Říkejme s Jeremiášem, modleme se s ním, postavme se před Hospodina a svěřme mu svou při. Svěřme Bohu své zápasy o zachování křestní důstojnosti, o zachování dobra a pokoje v našich rodinách. Vezměme si k srdci tuto moudrost, která vede ke spáse (srov. 2 Tim 3, 15-17).

Pán nás všechny provázej svým požehnáním + P. Václav

P.S.: V noci na neděli se mění čas, zítra budeme doma o jednu hodinu méně : )

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti