Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

23. března 2020 – Pondělí po 4. neděli postní

Am 5, 14; Iz 65, 17-21

Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, a Pán bude s vámi.

Probudili jsme se do druhého dne 4. postního týdne. Včerejší Radostná neděle – Laetare – vám, přátelé, snad dodala nových sil. V našem liturgickém chápání týdne je neděle dnem prvním. Den Páně je pramenem na celý týden. Proto výzva, která je mottem tohoto povzbuzení (srov. Am 5, 14). V povaze křesťana je hledat dobro a odmítat zlo. Držme se především hledání dobrého, přes všechny zprávy negativní a strach o zdraví našich příbuzných a přátel. Dostali jsme od Pána jakýsi „detektor“ dobra. Jsme jako hledači pokladů a cenných kovů, které mohou být skryté v různých hloubkách, pod všelijakými vrstvami a nánosy. Neděle byla okamžikem „výměny baterek,“ abychom nepřeslechli důležité „signály“ akustické, nepřehlédli ty vizuální a – bohužel karanténou de-facto zakázané – nepromarnili ty hmatatelné. Proč to vše? „Abyste žili,“ jak praví Amos. Abychom, milí farníci, žili i v době nouzového stavu, v době karantény. Vy starší vzpomenete, jak vypadal váš běžný život před 31lety. Trochu na odlehčení: zavřené hranice, žádní cizinci, fronty před obchody, nikam se nedá jít. (sami si každý můžete dosadit… : )). I v té neblahé době komunistické diktatury jsme museli žít. A museli jsme žít a přežít i jako křesťané, církev. Ale možná právě proto jsme přežili. A víte, že právě takové podmínky vytváří prostor pro ryzí svědectví víry. Křesťané jsou vybaveni pro takové situace a nemusíme se bát, že nám naše „ochranné prostředky“ (proti zlu) vezmou, nebo se stanou nedostatkovým zbožím, protože se nedají koupit. Naše srdce, víra, naše láska a naděje, to není zboží z tržiště, ale jsme to my, náš život a vzájemné vztahy… Nikdo si nemůže koupit Boha, nikdo si nemůže koupit lásku, člověka, lidskou důvěru. Ježíšovi nabízeli někteří podobný výměnný obchod za jeho důstojnost (za vše jen Pokušení na poušti: srov. Mt 4, 1-11). Hledejme dobro, abychom žili v nesnadné době, abychom žili tím podstatným: zprávou, že Hospodin tvoří věci nové, jak čteme dnes u Izaiáše. V novém dni, s obnovenou výbavou můžeme lépe a trpělivěji zvládat stereotyp karantény. „Pán bude s vámi,“ pokračuje Amos. I v nejistotě, co se dnes zase dozvíme, co vláda vyhlásí dnes nebo zítra, pozítří. Přesto vše, o čem ještě nevíme, Pán bude s námi.

Přeji vám hodně dobrých „signálů“ akustických (dobré slovo, kvalitní hudbu), vizuálních (vzájemný oční kontakt, krásu přírody), hmatatelných (jen fakultativně : )), dle platných nařízení…, viz dočasná gesta z liturgie Pozdravení pokoje u nás v Břevnově…: ).

Pán (je, bude) s vámi! Žijte, abyste s radostí Božích dětí nalézali dobro. Hledejte dobro, abyste žili!

+ P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti