Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

23. března 2020 – Pondělí po 4. neděli postní

Am 5, 14; Iz 65, 17 – 21

Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, a Pán bude s vámi.

Probudili jsme se do druhého dne 4. postního týdne. Včerejší Radostná neděle – Laetare – vám, přátelé, snad dodala nových sil. V našem liturgickém chápání týdne je neděle dnem prvním. Den Páně je pramenem na celý týden. Proto výzva, která je mottem tohoto povzbuzení (srov. Am 5, 14). V povaze křesťana je hledat dobro a odmítat zlo. Držme se především hledání dobrého, přes všechny zprávy negativní a strach o zdraví našich příbuzných a přátel. Dostali jsme od Pána jakýsi „detektor“ dobra. Jsme jako hledači pokladů a cenných kovů, které mohou být skryté v různých hloubkách, pod všelijakými vrstvami a nánosy. Neděle byla okamžikem „výměny baterek,“ abychom nepřeslechli důležité „signály“ akustické, nepřehlédli ty vizuální a – bohužel karanténou de-facto zakázané – nepromarnili ty hmatatelné. Proč to vše? „Abyste žili,“ jak praví Amos. Abychom, milí farníci, žili i v době nouzového stavu, v době karantény. Vy starší vzpomenete, jak vypadal váš běžný život před 31lety. Trochu na odlehčení: zavřené hranice, žádní cizinci, fronty před obchody, nikam se nedá jít. (sami si každý můžete dosadit… : )). I v té neblahé době komunistické diktatury jsme museli žít. A museli jsme žít a přežít i jako křesťané, církev. Ale možná právě proto jsme přežili. A víte, že právě takové podmínky vytváří prostor pro ryzí svědectví víry. Křesťané jsou vybaveni pro takové situace a nemusíme se bát, že nám naše „ochranné prostředky“ (proti zlu) vezmou, nebo se stanou nedostatkovým zbožím, protože se nedají koupit. Naše srdce, víra, naše láska a naděje, to není zboží z tržiště, ale jsme to my, náš život a vzájemné vztahy… Nikdo si nemůže koupit Boha, nikdo si nemůže koupit lásku, člověka, lidskou důvěru. Ježíšovi nabízeli někteří podobný výměnný obchod za jeho důstojnost (za vše jen Pokušení na poušti: srov. Mt 4, 1 – 11). Hledejme dobro, abychom žili v nesnadné době, abychom žili tím podstatným: zprávou, že Hospodin tvoří věci nové, jak čteme dnes u Izaiáše. V novém dni, s obnovenou výbavou můžeme lépe a trpělivěji zvládat stereotyp karantény. „Pán bude s vámi,“ pokračuje Amos. I v nejistotě, co se dnes zase dozvíme, co vláda vyhlásí dnes nebo zítra, pozítří. Přesto vše, o čem ještě nevíme, Pán bude s námi.

Přeji vám hodně dobrých „signálů“ akustických (dobré slovo, kvalitní hudbu), vizuálních (vzájemný oční kontakt, krásu přírody), hmatatelných (jen fakultativně : )), dle platných nařízení…, viz dočasná gesta z liturgie Pozdravení pokoje u nás v Břevnově…: ).

Pán (je, bude) s vámi! Žijte, abyste s radostí Božích dětí nalézali dobro. Hledejte dobro, abyste žili!

+ P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha