Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svatá ze svátku Zesnutí sv. Benedikta.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Sobota 21. března 2020